Kysely asiakaskokemuksista kaava- ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa

Muutoshankkeella tarkoitetaan esimerkiksi kaavoitusta, talon rakentamista, lunastusmenettelyä, tonttijakoa, katusuunnittelua tai muuta vastaavaa ympäristön maankäytön muuttamisen hanketta tai päätöstä, jonka kunnan tai valtion viranomainen hyväksyy.

Vastaa kyselyyn asiakaskokemuksista kaava- ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa 15.8.2019 mennessä. Kyselyllä kerätään aineistoa maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi kansalaisten näkökulmasta.