Maankäyttö- ja rakennuslain käsitteiden määritelmät kommentoitavana 12.11.2019 saakka

Ympäristöministeriö on käynnistänyt sanastotyön osana rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyötä. Sanastotyö palvelee MRL:n kokonaisuudistusta luomalla pohjaa yhteentoimiville lainsäädännön käsitteille. Sanaston ensimmäisen osan luonnos on kommentoitavana 12.11.2019 saakka.

Kommentoitavaan sanastoon on valikoitu noin 100 keskeistä käsitettä maankäyttö- ja rakennuslaista. Suurin osa käsitteistä liittyy alueidenkäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen tai rakentamiseen, mutta mukana on myös kulttuuriperintöön ja luontoon sekä kiinteistötoimituksiin liittyvä termejä.

Kommentteja toivotaan erityisesti määritelmien oikeellisuudesta ja täsmällisyydestä sekä siitä, millaista lisätietoa olisi hyvä antaa käsitteiden ymmärtämiseksi. Voit myös ehdottaa termejä, joita olisi hyvä käsitellä tulevissa sanastoprojekteissa.

Lisätietoja: