Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen loppuraportti julkaistu

Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa edistettiin maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien päätösten eli maankäyttöpäätösten digitalisointia, tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja tietojen valtakunnallista käytettävyyttä.

Nyt julkaistussa loppuraportissa esitellään hankkeessa luodut yhtenäiset kansalliset linjaukset ja toimenpiteet maankäyttöpäätösten digitalisoimiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä maankäyttöpäätösten digitalisaation tavoitetila ja sen toteutumista tukevat toimenpiteet. Raporttiin on koottu hankkeen ja sen aikana toteutettujen toimenpiteiden keskeiset tulokset.

Hankkeen tuloksia hyödynnetään niin maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa kuin hallitusohjelmassa esitetyn rakennetun ympäristön valtakunnallisen rekisterin ja tietoalustan toimeenpanossa.

Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -kehittämishanke toteutettiin vuoden 2019 aikana laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Juha Nurmi, p. 0295 250 181, juha.nurmi@ym.fi
projektipäällikkö Sakari Jäppinen, p. 0295 250 076, sakari.jappinen@ym.fi