Kuntamarkkinat: Ketterää kaavoitusta – striimaukset

Rakennetulla ympäristöllä on keskeinen merkitys kunnan elinvoiman, kuntalaisten hyvinvoinnin ja kuntatalouden kannalta. Pienoisseminaarissa 11.9.2019 ympäristöministeriön, kuntakentän ja yksityisen sektorin edustajat valottivat vireillä olevaa maankäyttö- ja …

Selvitys valaisee aluesuunnittelun tilaa ja muutoksia Euroopassa

Miten alueita käytetään ja suunnitellaan Euroopassa? Miten se tulee muuttumaan? Millaisia haasteita alueidenkäytössä tunnistetaan, ja miten niihin varaudutaan? Tänään julkaistu selvitys avaa alueidenkäytön suunnittelun nykytilaa …

Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hanke etenee toivottuun suuntaan

Ympäristöministeriö on pyytänyt palautetta maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaation tavoitetilasta, tiekartasta ja lähiajan toimenpiteistä Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeessa (Ota kantaa -kysely 15.4.-5.5.2019). Kyselyyn vastasi 69 henkilöä, …