Kaupunkiseutujen suunnittelusta kaivataan palautetta

MAL-verkosto, ympäristöministeriö ja Kuntaliitto järjestävät kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyötä koskevan webinaarin 26.4.2021. Tilaisuudessa esitellään MAL-sopimusseutujen suunnittelutilannetta ja keskustellaan muun muassa kaupunkiseutusuunnitelmien laatimisen prosesseista ja resursseista, sisällöistä ja …

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tilanne pääsiäisenä 2021

Ennakkoarvioista poiketen maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus ei valmistu lausunnoille maalis-huhtikuussa 2021. Varsinaiset ehdotusta valmistelevat työryhmäkokoukset loppuivat helmikuussa (11.2.2021), jonka jälkeen lakivalmistelun seurantaministeriryhmä on edelleen keskustellut …

Selvityksiä MRL:n vaikutusten arvioinneista

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelussa on kuluneen syksyn ja talven aikana pohdittu lainsäädäntöön ehdotettavien muutosten ja eri toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia. Näiden arviointi on tärkeä osa lainsäädäntöuudistuksen …

Ota kantaa asema- ja yleiskaavan tietomalleihin

Asema- ja yleiskaavojen tietomalleista on tehty ensimmäinen versio, johon toivotaan kommentteja. Parhaillaan laaditaan tietomalleja, joiden mukaisina kaavat tullaan tulevaisuudessa tallentamaan uuteen tietojärjestelmään. Tietojärjestelmää laatii ympäristöministeriön …

Ota kantaa asema- ja yleiskaavan tietomalliin

Parhaillaan määritellään valtakunnallisia tietomalleja, joiden mukaisina asema- ja yleiskaavat tallennetaan tulevaisuudessa uuteen tietojärjestelmään. Nyt pyydetään palautetta kaavan käsitemallista ja siinä käytetyistä termeistä. Kaavan käsitemallin tarkoituksena …

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja uutta rakentamisen lupajärjestelmää ja rakennusvalvonnan järjestämistä koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista 7.7.2020 mennessä

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen työ on edennyt vaiheeseen, jossa ympäristöministeriö pyytää kommentteja rakentamisen lupajärjestelmää ja rakennusvalvonnan järjestämistä koskevista alustavista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista. Kommentit pyydetään antamaan …