Kooste kaupunkiseutujen suunnittelua koskevan kyselyn tuloksista

Ympäristöministeriö keräsi kyselyllä keväällä 2021 tietoa kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyön nykytilanteesta sekä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa (MRL-uudistus) ehdotetun kaupunkiseutusuunnitelman vaikutuksista kuntasektorille. Kyselyn vastauksia tullaan hyödyntämään maankäyttö- ja …

Kaavoitus- ja rakentamislain lausuntokierros käynnistynyt

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Uusi laki korvaisi nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain. Lausuntoja voi antaa Lausuntopalvelussa 7.12.2021 asti. Tiedote: Kaavoitus- …

Kaupunkiseutujen suunnittelusta kaivataan palautetta

MAL-verkosto, ympäristöministeriö ja Kuntaliitto järjestävät kaupunkiseutujen suunnitteluyhteistyötä koskevan webinaarin 26.4.2021. Tilaisuudessa esitellään MAL-sopimusseutujen suunnittelutilannetta ja keskustellaan muun muassa kaupunkiseutusuunnitelmien laatimisen prosesseista ja resursseista, sisällöistä ja …

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tilanne pääsiäisenä 2021

Ennakkoarvioista poiketen maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus ei valmistu lausunnoille maalis-huhtikuussa 2021. Varsinaiset ehdotusta valmistelevat työryhmäkokoukset loppuivat helmikuussa (11.2.2021), jonka jälkeen lakivalmistelun seurantaministeriryhmä on edelleen keskustellut …

Selvityksiä MRL:n vaikutusten arvioinneista

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelussa on kuluneen syksyn ja talven aikana pohdittu lainsäädäntöön ehdotettavien muutosten ja eri toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia. Näiden arviointi on tärkeä osa lainsäädäntöuudistuksen …

Ota kantaa asema- ja yleiskaavan tietomalleihin

Asema- ja yleiskaavojen tietomalleista on tehty ensimmäinen versio, johon toivotaan kommentteja. Parhaillaan laaditaan tietomalleja, joiden mukaisina kaavat tullaan tulevaisuudessa tallentamaan uuteen tietojärjestelmään. Tietojärjestelmää laatii ympäristöministeriön …